Książki o Jane

Można spotkać wiele anglojęzycznych opracowań dotyczących życia, twórczości i epoki Jane Austen, jednak w Polsce wybór jest niewielki.

Biografie

 • Valerie Grosvenor Myer: Niezłomne serce, Warszawa 1999, Prószyński i Sk-a, 264 s. Tytuł oryginału: Obstinate Heart. Jane Austen. A Biography.
 • Mądrość i dowcip Jane Austen, wybrał i oprac. Michael Kerrigan, Warszawa 1998, Prószyński i S-ka, 152 s. Tytuł oryginału: The Wit and Wisdom of Jane Austen. Krótka biografia i zbiór cytatów w niewielkim formacie. Na okładce błędne określenie Jane jako autorki dwunastu powieści.
 • Helen Lefroy, Jane Austen.
 • Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Jane Austen i jej racjonalne romanse.

Opracowania

 • Maggie Black, Deirdre Le Faye: Księga potraw Jane Austen, Warszawa 1998, Prószyński i S-ka, 150 s. Również jako: Książka kucharska Jane Austen, Kraków 2010, Wydawnictwo Literackie. Tytuł oryginału: The Jane Austen Cookbook. Książka, oprócz oryginalnych przepisów z czasów Jane Austen oraz wersji dostosowanych do współczesnych warunków, zawiera opracowanie poświęcone ówczesnym zwyczajom związanym z jedzeniem.
 • Austen Jane: Listy wybrane, wybór R.W. Chapman, Warszawa 1998, Prószyński i Sk-a, 208 s. Zbiór listów z lat 1796-1817, opatrzony wstępem o życiu i rodzinie pisarki. Książka zawiera również indeks osób wspominanych w listach.

Inne

 • Virginia Woolf, Własny pokój, W: Własny pokój. Trzy gwinee, Warszawa 2002, Wydawnictwo Sic!. Liczący 140 stron esej na temat historycznych, społecznych i psychologicznych uwarunkowań pisarstwa kobiet. Autorka omawia m.in. Jane Austen i siostry Brontë.
 • Vladimir Nabokov, Wykłady o literaturze, Warszawa 2005, Wydawnictwo Literackie Muza. Książka zawiera ok. 60-stronicowe omówienie Mansfield Park.
 • Ewa Kraskowska, Czytelnik jako kobieta, Poznań 2007, Wydawnictwo Naukowe UAM. Z okładki: "Praca składa się z ośmiu obszernych studiów obejmujących swym zakresem literaturę polską i europejską od Oświecenia do końca XX wieku. (...) Projekt badawczy, w którego centrum znajdują się zarówno teorie i praktyczne realizacje tzw. odbioru kobiecego, jak i modele reprezentacji świata kobiet w literaturze ostatnich trzech wieków". O Jane Austen można przeczytać na stronach 63 i 96-98.

Okołoaustenowskie

 • Lauren Henderson: Randkowanie według Jane Austen, Warszawa, wyd. G+J Gruner+Jahr Polska, Wyd. 1.: 2005. Wyd. 2.: 2011. Poradnik o randkowaniu zainspirowany zawirowaniami uczuciowymi bohaterów powieści Jane Austen.
 • Aleksandra Niemczyńska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem a feminizmem - adaptacje powieści Jane Austen lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Avalon, 2011. Ze wstępu: "(...) opinie na temat twórczości Jane Austen są oczywiście różnorodne, to jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że większość sądów wcale nie wynika ze znajomości stworzonej przez nią literatury, ale jest następstwem odbioru powstających coraz liczniej adaptacji. (...) Dlatego też warto przyjrzeć się ekranizacjom dzieł Austen ponad tymi stereotypami i w dialogu z samym dziełem pisarki".

Fikcja

 • Cora Harrison, Byłam najlepszą przyjaciółką Jane Austen, Warszawa 2012, wydawnictwo Drzewko Szczęścia, wyd. 1. Powieść o nastoletniej Jane Austen i jej przyjaciółce Jenny Cooper zainspirowana życiem młodej autorki Dumy i uprzedzenia.
 • Syrie James, Pamiętniki Jane Austen, Kraków 2009, Wydawnictwo Otwarte. Fikcyjne pamiętniki Jane Austen, opowiadające o tajemniczym "nadmorskim romansie".

Książki angielskie dostępne za darmo w Internecie

 • James Edward Austen-Leigh: Memoir of Jane Austen. Dostępne w Internecie na Projekt Gutenberg. Biografia wydana w 1871 roku, autorstwa bratanka Jane Austen.
 • William Austen-Leigh i Richard Arthur Austen-Leigh: Jane Austen, Her Life and Letters. A Family Record. Dostępne w Internecie na Projekt Gutenberg. Wydana w 1913 roku biografia autorstwa potomków rodziny Austenów. W jednej recenzji określona jako "prawdopodobnie najbardziej obszerna biografia, bibliografia i historia rodziny Jane Austen w jednym tomie".
 • G.E. Mitton (Geraldine Edith), Jane Austen and Her Times. Dostępne w Internecie na Molland's. Opublikowana w 1905 roku biografia pisarki, przybliża jej losy poprzez omówienie jej czasów i twórczości.