Sanditon

Sanditon - ostatnia, niedokończona powieść Jane Austen. Pracę nad nią pisarka zaczęła w styczniu 1817 roku, lecz ze względu na zły stan zdrowia musiała ją porzucić w marcu 1817 roku. Rękopis, liczący 12 rozdziałów, nosił początkowo tytuł Bracia (The Brothers). Po śmierci pisarki został przemianowany na Sanditon.

W kilku początkowych rozdziałach Austen zdążyła przedstawić nadmorskie miasteczko Sanditon wraz z jego mieszkańcami. Jeden z nich, pan Parker, pragnie przekształcić w modne uzdrowisko. Wśród niewielu gości miasteczka jest panna Charlotte Heywood, poznana przypadkiem przez pana i panią Parker.

Strony internetowe